Τι αλλαγές επιφέρει;


- Υιοθετεί επίσηµα, ως αναγκαία προϋπόθεση για την κατάταξη των τίτλων/προσόντων στο Πλαίσιο, την προσέγγιση του «µαθησιακού αποτελέσµατος», δηλαδή τι αναμένεται να γνωρίζει, να κατανοεί και να είναι ικανός να εφαρμόσει ο κάτοχος ενός τίτλου/προσόντος ανεξαρτήτως του τρόπου που αυτό έχει αποκτηθεί

- Ενισχύει τη δυνατότητα ελέγχου και «διασφάλισης της ποιότητας» όλων των χορηγούµενων τίτλων στη χώρα µας

- Καθιερώνει μια ευρύτερη αντίληψη για το νόημα και το περιεχόμενο του όρου «Προσόν», ως ενός τίτλου (π.χ. Πιστοποιητικό, Βεβαίωση, Δίπλωμα, Πτυχίο), ο οποίος χορηγείται από τον αρμόδιο φορέα για μαθησιακά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέσω τυπικής, μη τυπικής ή άτυπης μάθησης


sponsors 01 sponsors 02 sponsors 03 sponsors 04
We use cookies
Τα cookies είναι αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή μας κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο. Μέσα τους περιέχουν πληροφορίες οι οποίες χρησιμοποιούνται από τις ιστοσελίδες προκειμένου να γνωρίζουν ποιες σελίδες επισκεφτήκατε, ποιες υπηρεσίες χρησιμοποιείτε περισσότερο, για την αυτόματη συμπλήρωση φορμών όπως η φόρμα επικοινωνίας κ.α..