Επιστημονικές προσεγγίσεις


Cedefop, 2017

Global inventory of regional and national qualifications frameworks 2017. Volume II: national and regional cases

Cedefop, 2017

Cedefop opinion survey on vocational education and training in Europe

Cedefop, 2017

Statistical overviews on VET - Greece – 2017

Cedefop, 2016

Finding Validation

Cedefop, 2016

Greece: VET in Europe: country report 2016

Cedefop, 2015

Skills, qualifications and jobs in the EU: the making of a perfect match?

Cedefop, 2015

Global inventory of regional and national qualifications frameworks - Volume II: national and regional cases

Cedefop, 2014

RESEARCH PAPER No 39,Attractiveness of initial vocational education and training: identifying what matters.

Cedefop, 2014

On the way to 2020: data for vocational education and training policies. Country statistical overviews Update 2013

Cedefop, 2013

WORKING PAPER No 23, Qualifications at level 5: progressing in a career or to higher education

Cedefop, 2013

WORKING PAPER No 20, The role of qualifications in governing occupations and professions

Cedefop, 2013

RESEARCH PAPER No 37, Renewing VET provision Understanding feedback mechanisms between initial VET and the labour market

Cedefop, 2013

Analysis and overview of NQF developments in European countries. Annual report 2012

Cedefop, 2012

RESEARCH PAPER No 26, Future skills supply and demand in Europe: forecast 2012

Cedefop, 2011

European Inventory on Validation of Non formal and Informal Learning 2010, Country Report: Greece

Cedefop, 2011

Development of national qualifications frameworks in Europe

ΙΝΕ ΓΣΕΕ, 2010

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Cedefop, 2009

The dynamics of qualifications: defining and renewing occupational and educational standards

Cedefop, Ενημερωτικά Σημειώματα


Cedefop, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ │ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 │ ISSN 1831-2462

Αναντιστοιχία δεξιοτήτων: τα φαινόμενα απατούν

Cedefop, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ │ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 │ ISSN 1831-2462

Συνδέοντας τη μάθηση με την απασχόληση. Tι έκανε το Cedefop κατά το 2013 και τι σχεδιάζει για το 2014

Cedefop, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ │ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 │ ISSN 1831-2462

Ποιότητα: αναγκαία συνθήκη για τη δημιουργία εμπιστοσύνης στα προσόντα

Cedefop, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ │ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 │ ISSN 1831-2462

Διαπερατότητα συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης: λιγότερα εμπόδια, περισσότερες ευκαιρίες

Cedefop, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ │ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 │ ISSN 1831-2462

Τα πλαίσια επαγγελματικών προσόντων, εργαλεία διαφάνειας και αλλαγήςsponsors 01 sponsors 02 sponsors 03 sponsors 04
We use cookies
Τα cookies είναι αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή μας κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο. Μέσα τους περιέχουν πληροφορίες οι οποίες χρησιμοποιούνται από τις ιστοσελίδες προκειμένου να γνωρίζουν ποιες σελίδες επισκεφτήκατε, ποιες υπηρεσίες χρησιμοποιείτε περισσότερο, για την αυτόματη συμπλήρωση φορμών όπως η φόρμα επικοινωνίας κ.α..