Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014
   
Αρχική Σελίδα  

Είναι ένα πλαίσιο ταξινόμησης των προσόντων, δηλαδή των τίτλων που κατέχουν οι πολίτες. Οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί μετά την ολοκλήρωση μίας διαδικασίας μάθησης.

Ποιος είναι αρμόδιος για την ανάπτυξή του;


Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) είναι αρμόδιος για τη δημιουργία και ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και την αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.

Ποιος είναι αρμόδιος για την εποπτεία της διαμόρφωσης και λειτουργίας του;

Την εποπτεία της διαμόρφωσης και λειτουργίας του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, καθώς και το συντονισμό των εμπλεκομένων με το Πλαίσιο αυτό, ασκεί η Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σε ποιους απευθύνεται;

- Σε φορείς πιστοποίησης προσόντων.
- Σε παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης.
- Σε εκπαιδευόμενους και καταρτιζόμενους.
- Σε εργαζόμενους και ανέργους.
- Σε εργοδότες.
- Σε επαγγελματικούς κλάδους.
- Σε κοινωνικούς εταίρους.

Πού στοχεύει;

Με την ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων διασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού εργαλείου μέσω του οποίου μπορούν να περιγραφούν και να αποτιμηθούν όλοι οι τίτλοι σπουδών, οι οποίοι απονέμονται στην Ελλάδα. Στόχος κατ΄ αρχάς του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων είναι η δημιουργία ενός συνεκτικού και κατανοητού συστήματος κατάταξης των προσόντων, ήτοι των τίτλων για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης της χώρας. Σε μεταγενέστερο στάδιο θα αναπτυχθεί σύστημα κατάταξης των προσόντων που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης.

Παρουσίασης
Μετακινήστε το mouse εδώ, και έπειτα κάντε click στη γραμμή εργασιών για να επεξεργαστείτε το περιεχόμενο
Τι προσφέρει;


- Όλοι οι πολίτες αποκτούν τη δυνατότητα συστηματικής παρουσίασης του περιεχομένου των προσόντων τους, με αναφορά στο Εθνικό και στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.
- Οι εκπαιδευόμενοι και εργαζόμενοι που επιθυμούν να αλλάξουν εκπαιδευτική διαδρομή ή θέση εργασίας ή χώρα, διαθέτουν ένα εργαλείο «μετάφρασης» και συγκρισιμότητας των προσόντων τους.
- Οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα της «γρήγορης ανάγνωσης» των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που κρύβονται πίσω από τους τίτλους (πτυχία, διπλώματα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις επάρκειας).
- Το εθνικό σύστημα πιστοποίησης προσόντων καθίσταται σαφές και κατανοητό σε διεθνές επίπεδο.
- Η διά βίου μάθηση καθίσταται ελκυστική για τους πολίτες, διότι γνωρίζουν ότι μέσω του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ενισχύεται η διασύνδεση όλων των μορφών μάθησης και τα προσόντα που αποκτώνται μέσα από κάθε λογής μαθησιακή διαδρομή (τυπική, μη τυπική, άτυπη) αξιολογούνται, επικυρώνονται, αναγνωρίζονται, πιστοποιούνται, κατατάσσονται στα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και αντιστοιχίζονται στα επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
- Ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων πλευρών συνεργάζεται στο πλαίσιο ανοικτού διαλόγου.
- Η ανάλυση των χαρακτηριστικών των προσόντων με στόχο την κατάταξή τους στα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων συμβάλλει στην αποσαφήνιση της σχέσης μεταξύ της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της αγοράς εργασίας και παρέχει ένα σημείο αναφοράς για τη διασφάλιση ποιότητας.


 

 

 Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος 
Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

«Για πρώτη φορά στην Ελλάδα διαμορφώνουμε το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, με την ανάπτυξη του οποίου διασφαλίζεται η ύπαρξη ενός συνεκτικού και κατανοητού συστήματος κατάταξης όλων των προσόντων, δηλαδή των τίτλων σπουδών, οι οποίοι απονέμονται στη χώρα μας.» περισσότερα...

Επικαιρότητα

Στις 31 Μαρτίου 2014, στο πλαίσιο της 24ης Συνεδρίασης της Συμβουλευτικής Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, στην πόλη Leuven του Βελγίου, παρουσιάστηκαν από εκπροσώπους του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. οι απαντήσεις σε επισημάνσεις της αρμόδιας Επιτροπής σχετικά με την Έκθεση Αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Η Έκθεση Αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων εγκρίθηκε.Στις 27 Φεβρουαρίου 2014 παρουσιάστηκε η Έκθεση Αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων στο πλαίσιο της 23ης Συνεδρίασης της αρμόδιας Συμβουλευτικής Επιτροπής στην πόλη Birmingham του Ηνωμένου Βασιλείου. περισσότερα...


Στις 17 Δεκεμβρίου 2013 παρουσιάστηκε το πρώτο σχέδιο της Έκθεσης Αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων στο πλαίσιο της 22ης Συνεδρίασης της αρμόδιας Συμβουλευτικής Επιτροπής στις Βρυξέλλες. περισσότερα...

 


Υπηρεσία Ενημέρωσης μέσω Ηλεκτρονικού ΤαχυδρομείουΕνημέρωση μέσω RSS

 
   

 

Copyright 2010 by Omegatechnology   |  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων  |  Όροι Χρήσης