Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014
   
Αρχική Σελίδα  

Είναι ένα πλαίσιο ταξινόμησης των προσόντων, δηλαδή των τίτλων που κατέχουν οι πολίτες. Οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί μετά την ολοκλήρωση μίας διαδικασίας μάθησης.

Ποιος είναι αρμόδιος για την ανάπτυξή του;


Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) είναι αρμόδιος για τη δημιουργία και ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και την αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.

Ποιος είναι αρμόδιος για την εποπτεία της διαμόρφωσης και λειτουργίας του;

Την εποπτεία της διαμόρφωσης και λειτουργίας του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, καθώς και το συντονισμό των εμπλεκομένων με το Πλαίσιο αυτό, ασκεί η Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σε ποιους απευθύνεται;

- Σε φορείς πιστοποίησης προσόντων.
- Σε παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης.
- Σε εκπαιδευόμενους και καταρτιζόμενους.
- Σε εργαζόμενους και ανέργους.
- Σε εργοδότες.
- Σε επαγγελματικούς κλάδους.
- Σε κοινωνικούς εταίρους.

Πού στοχεύει;

Με την ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων διασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού εργαλείου μέσω του οποίου μπορούν να περιγραφούν και να αποτιμηθούν όλοι οι τίτλοι σπουδών, οι οποίοι απονέμονται στην Ελλάδα. Στόχος κατ΄ αρχάς του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων είναι η δημιουργία ενός συνεκτικού και κατανοητού συστήματος κατάταξης των προσόντων, ήτοι των τίτλων για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης της χώρας. Σε μεταγενέστερο στάδιο θα αναπτυχθεί σύστημα κατάταξης των προσόντων που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης.

Παρουσίασης
Μετακινήστε το mouse εδώ, και έπειτα κάντε click στη γραμμή εργασιών για να επεξεργαστείτε το περιεχόμενο
Τι προσφέρει;


- Όλοι οι πολίτες αποκτούν τη δυνατότητα συστηματικής παρουσίασης του περιεχομένου των προσόντων τους, με αναφορά στο Εθνικό και στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.
- Οι εκπαιδευόμενοι και εργαζόμενοι που επιθυμούν να αλλάξουν εκπαιδευτική διαδρομή ή θέση εργασίας ή χώρα, διαθέτουν ένα εργαλείο «μετάφρασης» και συγκρισιμότητας των προσόντων τους.
- Οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα της «γρήγορης ανάγνωσης» των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που κρύβονται πίσω από τους τίτλους (πτυχία, διπλώματα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις επάρκειας).
- Το εθνικό σύστημα πιστοποίησης προσόντων καθίσταται σαφές και κατανοητό σε διεθνές επίπεδο.
- Η διά βίου μάθηση καθίσταται ελκυστική για τους πολίτες, διότι γνωρίζουν ότι μέσω του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ενισχύεται η διασύνδεση όλων των μορφών μάθησης και τα προσόντα που αποκτώνται μέσα από κάθε λογής μαθησιακή διαδρομή (τυπική, μη τυπική, άτυπη) αξιολογούνται, επικυρώνονται, αναγνωρίζονται, πιστοποιούνται, κατατάσσονται στα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και αντιστοιχίζονται στα επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
- Ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων πλευρών συνεργάζεται στο πλαίσιο ανοικτού διαλόγου.
- Η ανάλυση των χαρακτηριστικών των προσόντων με στόχο την κατάταξή τους στα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων συμβάλλει στην αποσαφήνιση της σχέσης μεταξύ της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της αγοράς εργασίας και παρέχει ένα σημείο αναφοράς για τη διασφάλιση ποιότητας.


Επικαιρότητα

Στις 20 Ιουνίου 2014, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συμμετείχε στην ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Αξιολόγηση Ιδρυμάτων και Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών - Δύο Νέες Δράσεις της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανωτάτη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.)» που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. περισσότερα...


Στις 28 Απριλίου 2014 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην Αθήνα, τεχνική σύσκεψη με εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ), της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.) με θέμα: «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και Άτυπης Μάθησης». περισσότερα...


Στις 29 Μαρτίου 2014 ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συμμετείχε στο Πανόραμα Επιχειρηματικότητας & Σταδιοδρομίας που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών. περισσότερα...


 


Υπηρεσία Ενημέρωσης μέσω Ηλεκτρονικού ΤαχυδρομείουΕνημέρωση μέσω RSS

 
   

 

Copyright 2010 by Omegatechnology   |  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων  |  Όροι Χρήσης